Adó felajánlás

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a
Hétszínvirág Gyermekkert 2003 Alapítvány javára!

Ez Önnek semmibe sem kerül, de nagyon sokat segíthet vele!

Célja: szociális tevékenység, a Hétszínvirág óvoda gyermekei részére anyagi támogatás nyújtása, megvalósulhat kirándulások szervezésében, játékkészlet gyarapításában, kulturális és minden olyan tevékenységben, ami a gyermekek javát szolgálja.

Adószámunk: 1 8 6 1 3 9 1 3 – 1 – 1 1

A kedvezményezett neve: Hétszínvirág Gyermekkert 2003 Alapítvány

Köszönjük!
………………………………………………………………………………………………………………………….

Az szja bevallásban szerepel ez a 0853D  lap és a következők szerint kell kitölteni.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1-1 %-áról
(A 0853-D lap kitöltése)

Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap után befizetett adójának 1+1 %-áról rendelkezzen az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, és az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott célra a kiemelt előirányzat javára.

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező rendelkező nyilatkozato(ka)t töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át.

Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton kizárólag a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén az adószám helyett a technikai számot kell feltüntetni.

Amennyiben a rendelkező nyilatkozatát nem az előzőek szerint készíti el, akkor az érvénytelen, vagyis a kedvezményezett részére az adóhatóság nem utalja át az Ön által rendelt összeget.
Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2009. május 20-áig nem küldi meg(juttatja el) az adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A nyilatkozata továbbá csak akkor érvényes,

  • ha azt az adóbevallási nyomtatvány részeként küldi be a bevallás részét képező lapon, feltüntetve a nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában adószámát);
  • vagy azt az adóbevallási nyomtatvánnyal együtt küldi be a bevallás részét képező lapon, de lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékba teszi;
  • vagy a bevallás részét képező lapon, de lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékba teszi (a borítékon a nevét, lakcímét is feltüntetheti) és személyesen vagy postai borítékban postán juttatja el az adóhatóságnak;
  • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon is megteheti (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) vagy választhatja az előző pont szerinti rendelkezési módot.

Bármely esetben, amikor borítékba helyezi a rendelkező nyilatkozatot, a bevallás részét képező lapról válassza le a saját azonosító adataival kapcsolatos részt! Ilyenkor se kitölteni, se beküldeni nem kell az azonosításra szolgáló részt!

Amennyiben a rendelkező nyilatkozatát bevallásához csatolja, azt a bevallás első oldalán is jelezze. Az erre szolgáló négyzetbe „X”-et írjon, ha nyilatkozatot csatolt borítékban vagy a nélkül a bevallásához. A rendelkező magánszemélyek adatai természetesen továbbra is adótitoknak minősülnek. A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban.

Ha Ön él a rendelkezési jogával, akkor a következő év elején, az APEH honlapján megnézheti, hogy az Ön által kitölteni kedvezményezett szervezet szerepel-e azon kedvezményezettek között, amelyek részére az 1 százalékot kiutaltuk.