Angol nyelv oktatása az oviban

Játékos angol nyelvi képzés a Hétszínvirág Magánoviban

Az idegen nyelv fejlesztése óvodás, kisgyermek korban hasonlít az anyanyelv elsajátításához azaz, nem egy tudatos tanulási folyamat. Ennek célja sokkal inkább a nyelvhasználat, s nem a nyelvtanilag pontos kifejezés. A korai idegen nyelvi fejlesztés a gyermek későbbi boldogulása során sok előnnyel járhat.

Egy kisgyermek, aki az óvodában már elkezdi a nyelvet játékosan tanulni, az számára szinte játék. Dalok, mondókák, körjátékok, társasjátékok . . . Évekkel később azonban, amikor a gyermek már tudatosan tanulja majd nyelvet, “beugranak” neki az emlékezetéből az óvodában tanult énekek, számok, szavak, kifejezések. S ami még nagyon fontos, hogy a kiejtés sem lesz idegen számára.

Bátrabban, ösztönösebben szólalhatnak meg azok a gyerekek angolul, akik már kisgyermek korban találkoztak az idegen nyelvvel.

A korai nyelvtanulás további előnyei:

  • Azok a gyerekek, akik több nyelvet használnak, nem csupán nyelvi készségeiket tekintve fejlettebbek egynyelvű társaiknál
  • Amennyiben egy gyermek kiskorában megtapasztalja, hogy egy fogalomra több szóval, kifejezéssel is utalhat (pl: baba – doll ), gondolkodása rugalmasabb, asszociatívabb jellegű lehet.
  • Elfogadóbbak más nyelven beszélő embertársaikkal, más kultúrákból érkező gyerekekkel
  • Könnyebben tanulnak meg további idegen nyelveket
  • Nem félnek megszólalni, sokszor bátrabban nyilvánulnak meg, kevésbé gátlásosak a többi gyerekhez vagy szüleikhez képest
  • Az idegen nyelv ismerete és használata más tantárgyi eredményeken is javíthat